2017-12-11

Brak podatku, niskie koszty i brak konieczności zastanawiania się nad tym, w co inwestować – to największe zalety Pracowniczych Programów Emerytalnych.

W PPE chodzi o gromadzenie dodatkowych oszczędności, które są przekazywane przez pracodawcę na rzecz pracowników do tego właśnie programu emerytalnego. Dla pracodawcy przekazywana składka jest kosztem, ale z drugiej strony jest to koszt nieozusowany i stanowi koszt uzyskania przychodu, co za tym idzie jest podstawą do uzyskania zwrotu podatkowego.

- Pracowniczy Program Emerytalny został wdrożony w naszej firmie 4 lata temu. Stanowi on jeden z kluczowych benefitów oferowanych naszym pracownikom w banku, który ma umożliwić im gromadzenie środków na przyszłą emeryturę. Jako największe zalety programu pracownicy wskazują fakt, że gromadzone przez nich środki w wariancie podstawowym są finansowane przez pracodawcę, oraz to, że w łatwy sposób, przy minimum formalności mogą zacząć inwestowanie środków, nawet jeśli wcześniej nie czuli się zbyt pewnie w temacie inwestowania w fundusze inwestycyjne – mówi Anna Zajączkowska z Departamentu Spraw Pracowniczych w PKO Banku Polskim.

Do innych zalet PPE należy fakt, że po ukończeniu 60. roku życia lub 55. roku i uzyskaniu uprawnień emerytalnych, środki można wypłacić bez jakichkolwiek obciążeń i podatku od zysków kapitałowych. Nie bez znaczenia jest również to, że środki zgromadzone w PPE są w pełni dziedziczone, a wyznaczona osoba lub osoby nie muszą być spokrewnione z właścicielem programu emerytalnego. 

Więcej informacji o PPE na stronie dedykowanej produktowi: Pracownicze Programy Emerytalne PKO TFI