Opis subfunduszu

PKO Akcji Rynku Europejskiego to subfundusz dzięki, któremu uczestnik będzie miał dostęp do zdywersyfikowanego portfela spółek z różnych branż działających na rynkach europejskich. Do budowy portfela inwestycyjnego jest wykorzystywanych wiele instrumentów inwestycyjnych, m.in.: fundusze zagraniczne o dobrej reputacji i wyróżniających się wynikach inwestycyjnych, fundusze typu ETF umożliwiające łatwy dostęp do inwestycji na rynkach europejskich przy zachowaniu optymalnych kosztów inwestowania, akcje wybranych europejskich spółek dających szansę na osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiEuropa
Benchmark

90% Euro Stoxx 50 INDEX EUR+10% WIBID ON

Data pierwszej wyceny

19.05.2015

Opłata za zarządzanie (w skali roku)maks. 0,70%
Opłaty za nabyciemaks. 4,49%

Struktura aktywów

Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej
Drukuj