Opis funduszu

PKO Rubinowy oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne (m.in. obligacje rządowe i obligacje przedsiębiorstw) oraz instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje). Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z potencjału krajowego i globalnego rynku finansowego. Subfundusz zarządzany jest aktywnie. PKO Rubinowy jest jednym z pięciu subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio.

 

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuFundusz funduszy
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Data pierwszej wyceny

22.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Wskaźnik referencyjny*

10% WIG20TR+ 25% MSCI World USD + 65% ICE BofA Poland Gov Index

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A i C)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)1,75% (JU kat. A i C)
Opłata za wynik20% od wyniku Subfunduszu powyżej wynik wskaźnika referencyjnego wyrażonego jako 10% WIG20TR + 25% MSCI World USD + 65% ICE BofA Poland Gov Index w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat
Opłata za odkupienieZgodnie z Tabelą opłat

*poziom, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne w celu naliczenia i pobrania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 3 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj