2022-03-21

Jeszcze kilka lat temu mało kto zaprzątał sobie głowę pojęciem realnej stopy procentowej. Oprocentowanie depozytów w Polsce sięgało nawet kilku procent, a inflacja była niska lub nawet ujemna. Dziś wygląda to zupełnie inaczej – oprocentowanie lokat terminowych jest ciągle niskie, a inflacja wspięła się na poziomy niewidziane od 20 lat. W efekcie coraz większa liczba posiadaczy oszczędności zaczyna z troską patrzeć na ich malejącą realną wartość.

Ostatni odczyt oficjalnej inflacji konsumenckiej CPI na koniec lutego 2022 to 8,5% rok do roku, a Narodowy Bank Polski prognozuje, że w całym roku 2022 wyniesie ona 10,8%. Gdyby ta prognoza się sprawdziła, to każde 100 złotych, które posiadaliśmy na koniec roku 2021, na koniec roku 2022 będzie warte już tylko 89,2 zł. Oczywiście jeśli zdeponujemy w banku 100 zł, to nominalnie, „do ręki” po roku otrzymamy też 100 zł, ale musimy mieć świadomość, że będzie za nie można kupić o 10,8% mniej niż w momencie zakładania lokaty.

Strata 10 złotych i 80 groszy pewnie nikogo nie zaboli, jednak jeśli weźmiemy pod uwagę większe oszczędności, choćby 10 000 zł, to do przełknięcia będzie już strata w wysokości 1080 zł - to już kwota, której zdecydowanie bardziej żal. Zwłaszcza gdyby taka sytuacja miała utrzymać się dłużej i podobną stratę odnotowalibyśmy w kolejnych latach. Ponadto warto pamiętać, że inflacja to miara statystyczna - średnia obliczana na podstawie zestawu założeń, zatem jej faktyczna wartość dla konkretnej osoby może być zupełnie inna, niestety zwykle wyższa.

Tym bardziej nie warto siedzieć z założonymi rękami, tylko rozejrzeć się za alternatywą. Spektrum możliwości jest naprawdę szerokie i wbrew obawom niektórych wcale nie potrzeba wielkich kwot ani równie wielkiej wiedzy, aby ochronić oszczędności przed utratą ich wartości powodowaną inflacją. Minimalna kwota inwestycji w fundusze inwestycyjne PKO TFI to zwykle 100 zł, a w wyborze mogą pomóc doradcy PKO Banku Polskiego lub nowoczesne narzędzia doradcze dostępne w serwisie transakcyjnym iPKO. Z kolei obowiązujące regulacje sprawiają, że klient nie otrzyma propozycji ulokowania swoich środków w sposób zbyt ryzykowny tzn. nieodpowiedni do jego wiedzy, doświadczenia, sytuacji życiowej czy finansowych możliwości.

Stawiając pierwsze kroki w świecie inwestycji, warto pamiętać o kilku złotych zasadach, które zminimalizują ryzyko „potknięć”. To prawda, że człowiek uczy się na błędach, ale wcale nie muszą to być błędy własne. Lata doświadczeń i statystyka pokazują, że kluczem do inwestycyjnego sukcesu są:

  1. Dywersyfikacja, czyli niestawianie wszystkiego na jednego konia – tak jak nieoptymalne jest trzymanie wszystkich oszczędności na bankowym depozycie, tak samo nierozsądne będzie wpłacenie ich w całości do funduszu akcji, który w danym momencie ma najlepsze historyczne stopy zwrotu np. za ostatnie 12 miesięcy.
  2. Systematyczność, czyli rozkładanie inwestycji w czasie (i w razie potrzeby wychodzenie z niej w taki sam sposób), zamiast prób odgadywania najlepszego momentu na jej rozpoczęcie lub zakończenie.
  3. Odpowiedni horyzont czasowy – szczególnie ważny, jeśli w naszym portfelu pojawią się fundusze akcyjne lub fundusze mieszane z udziałem akcji. A powinny, biorąc pod uwagę ich potencjał, o czym pisaliśmy szerzej w komentarzu z 25.03.2021 „Jak pogodzić ogień z wodą”. Tu przypomnimy tylko liczbę, którą warto zapamiętać – średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji w akcje z całego świata, reprezentowane przez indeks MSCI All World (USD) od początku jego obliczania do 28.02.2022 wyniosła ponad 8%. Z kolei stopy zwrotu poszczególnych funduszy PKO TFI w dowolnych okresach historycznych możecie Państwo natomiast sprawdzić tutaj: https://www.pkotfi.pl/narzedzia-inwestora/wykresy/wykresy-funduszy/. Prosimy jednak pamiętać, że historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.

Wszystkie powyższe zasady są wbudowane w wielu rozwiązaniach oferowanych przez PKO Bank Polski i PKO TFI, na czele z PKO Inwestomat, Programem Inwestycyjnym Akcjomat czy Pakietem Emerytalnym PKO TFI (IKZE + IKE) po to, abyście Państwo nie musieli tracić swojego cennego czasu na ich samodzielne wdrażanie w życie.

Wspomniane wyżej zasady i rozwiązania sprawiają, że świat inwestycji staje się naprawdę prosty i przyjazny. Biorąc pod uwagę wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, można przyjąć, że nawet jeśli w tym czy przyszłym roku będą miały miejsce jakiekolwiek podwyżki stóp procentowych, to nie poprawią one istotnie sytuacji osób trzymających oszczędności na lokatach terminowych. Zatem im szybciej oswoimy się z funduszami oraz inwestowaniem tym większą szansę, damy swoim oszczędnościom, aby pracowały w sposób bardziej efektywny. Jeśli pozostaniemy wyłącznie przy depozytach, musimy pogodzić się z utratą siły nabywczej naszych oszczędności.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej oferty.

Poznaj naszą ofertę funduszy