2020-05-08

M.in. o poprawie relacji Chiny-USA oraz o zachowaniu kluczowych klas aktywów piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI.

 

Najważniejsze wydarzenia:

 • Złagodzenie napięcia na linii USA – Chiny. Amerykańskie Ministerstwo Skarbu poinformowało o odbyciu konstruktywnej rozmowy z przedstawicielami Chin i dobrej woli obu stron, aby wywiązać się z postanowień umowy handlowej.
 • Prezes Banku Rezerw Federalnych w Filadelfii Patrick Harker jest przeciwny obniżaniu stóp procentowych do poziomów ujemnych. Uważa, że w obecnej sytuacji taka zmiana parametrów polityki monetarnej nie pomogłaby już gospodarce.
 • Tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 3,2 mln, co przekłada się na sumę bezrobotnych w USA w wysokości 22,6 mln.
 • Toyota informuje o wzroście sprzedaży samochodów w Chinach o 0,2% rok do roku.
 • Produkcja przemysłowa we Francji spadła o 32% rok do roku. Jest to wynik ponad dwukrotnie gorszy niż w przypadku gospodarki niemieckiej.
 • Bank centralny Australii prognozuje spadek krajowego PKB w tym roku o 8%. Australia jest w grupie krajów, w których bank centralny ustala maksymalny poziom rentowności dla wybranych tenorów (terminów zapadalności) obligacji. RBA zdecydował, że dla australijskiej „trzylatki” będzie to 0,25%. W przypadku Japonii jest to 0% dla obligacji dziesięcioletniej.

1) Rynki akcyjne

 • Od kilku sesji większość indeksów akcyjnych porusza się w niewielkim zakresie wahań.
 • Wyjątkiem jest indeks spółek technologicznych Nasdaq, którego wynik od początku roku jest już dodatni.
 • To efekt dobrych wyników finansowych i perspektyw takich globalnych graczy jak Amazon, którym sprzyjają zmiany zachowań konsumentów będące skutkiem epidemii koronawirusa, o czym pisaliśmy w komentarzu 10.04.2020.
 • Dla porównania S&P500 wciąż znajduje się 10% poniżej poziomów z 30 grudnia, a WIG20 jest aż 27% niżej.

2) Rynki obligacyjne

 • Z uwagi na święto w Wielkiej Brytanii i nieobecność inwestorów z Londynu znikome obroty na rynku polskiej stopy procentowej i polskich obligacji skarbowych. Handel jest bardzo ograniczony i wszystkie ceny pozostają na poziomach wczorajszego zamknięcia.
 • PFR sprzedał dzisiaj 5-letnie obligacje za 18,5 mld zł oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,625%. Jest to druga emisja „koronaobligacji” w ramach programu o łącznej wartości 100 mld zł.
 • W przyszłym tygodniu zaplanowana jest aukcja odkupu NBP, która będą stabilizować rynek po stronie popytowej, co powinno sprzyjać poprawie nastrojów wśród inwestorów i wycen polskich papierów dłużnych.
 • Ryzyko kredytowe obligacji zagranicznych z regionu CEE, denominowanych w USD i EUR, utrzymuje się nadal na podwyższonym poziomie.

3) Rynki surowcowe

 • Stabilizacja cen amerykańskiej ropy WTI powyżej 20$ za baryłkę na kontrakcie wygasającym w czerwcu.
 • Z kolei europejski gatunek ropy Brent na najkrótszym kontrakcie oscyluje wokół poziomu 30$.

4) Rynki walutowe

 • EURUSD w dalszym ciągu w pobliżu poziomu 1,08 dolara za euro.
 • Waluty rynków wschodzących także bez większych zmian.

 

Zespół Zarządzających PKO TFI