2023-08-25

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2023 r. ulegną zmianie Zasady składania zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Zasady”), w związku ze zmianą od 1 września br. adresu PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zmienione Zasady obowiązują od 1 września 2023 r. i są dostępne pod linkiem a od 1 września 2023 r. również na stronie pkotfi.pl w dedykowanej sekcji Oświadczenia i zasady.