2023-08-25

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2023 r. ulegnie zmianie Regulamin składania dyspozycji za pośrednictwem BOK on-line obowiązujący w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (,,Regulamin”).

Zmiana Regulaminu nastąpi w związku z planowaną na dzień 1 września br. zmianą siedziby PKO TFI oraz wdrożeniem możliwości składania oświadczenia o zawarciu umowy dotyczącej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego przez Użytkowników Biura Obsługi Klienta on-line.

Zmieniony Regulamin, który obowiązuje od 1 września 2023 r. jest dostępny pod linkiem, a od 1 września 2023 r. również na stronie pkotfi.pl w dedykowanej sekcji Oświadczenia i zasady.