2020-05-07

M.in. o stosunkowo dobrych prognozach polskiego PKB oraz o zachowaniu kluczowych klas aktywów piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI.

Najważniejsze wydarzenia:

 • Pozytywne zaskoczenie w zakresie chińskich danych handlowych za kwiecień. Eksport rośnie o 3,5% przy oczekiwaniach ekonomistów na poziomie -11%. Chińskie ministerstwo handlu informuje o powrocie do funkcjonowania ponad 80% krajowych przedsiębiorstw. Do restauracji wróciło od 50% do 80% klientów w zależności od prowincji.
 • Komisja Europejska spodziewa się, że w tym roku recesja w strefie euro będzie znacznie głębsza niż miało to miejsce w 2009 roku. Gospodarka UE miałaby skurczyć się o 7,7%. Prognoza dla Niemiec mówi o 6,5% spadku.
 • Relatywnie najlepiej w szacunkach wypada Polska, gdzie spadek PKB ma szansę wynieść -4,3%. Deficyt budżetowy w naszym kraju wzrośnie do poziomu 9,5% PKB przy średniej unijnej 8,3% PKB, nie tylko wskutek obniżonych dochodów budżetowych, ale i znacznego wzrostu wydatków na programy pomocowe i stymulacyjne.
 • Amerykańska agencja pośrednictwa pracy ADP sugeruje, że zatrudnienie w sektorze prywatnym w kwietniu zmalało o 20,2 mln. Największe zwolnienia dotknęły branżę rozrywkową, transportową, budowlaną oraz przemysł.

 

1)  Rynki akcyjne

 • Od kilku sesji indeksy akcyjne poruszają się w niewielkim zakresie wahań.
 • Trwa sezon publikacji wyników kwartalnych - raporty przedstawiło już 70% amerykańskich spółek.
 • Najwięcej pozytywnych zaskoczeń w obszarze zysków obserwujemy w sektorze paliwowym i gazowym.
 • Dobre wyniki spółek technologicznych (zgodnie z naszymi przewidywaniami w komentarzu z dnia 10.04.2020).
 • Z punktu widzenia wysokości przychodów w stosunku do oczekiwań analityków najlepiej wypadają spółki z opieki zdrowotnej (zgodnie z naszymi przewidywaniami w komentarzu z dnia 17.04.2020).
 • Negatywne zaskoczenia wciąż najbardziej widoczne w branży finansowej.

2)  Rynki obligacyjne

 • Rentowności na rynku stopy procentowej i obligacji w Polsce nieznacznie rosną, zwłaszcza na krótkim końcu krzywej dochodowości.
 • Obecnie rynek wycenia obniżkę stóp procentowych w Polsce o 25 pb.
 • Premia kredytowa i obligacje zmiennokuponowe Skarbu Państwa zachowują się stabilnie.
 • Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu 5 serii obligacji za 5 mld zł przy popycie 8,4 mld zł. Oznacza to powolny powrót zainteresowania polskim długiem.
 • Inwestorzy nadal czekają na zapowiedzianą w tym tygodniu emisje obligacji PFR.
 • W maju zaplanowane są również dwie aukcje odkupu NBP, które będą stabilizować rynek po stronie popytowej co powinno sprzyjać poprawie nastrojów wśród inwestorów i wycen papierów dłużnych.
 • Ryzyko kredytowe obligacji zagranicznych z regionu CEE, denominowanych w USD i EUR, utrzymuje się nadal na podwyższonym poziomie.

3)  Rynki surowcowe

 • Stabilizacja cen ropy na poziomach najwyższych od początku miesiąca – ok. 25 USD.
 • Zapasy surowca w USA rosną wolniej od oczekiwań analityków.
 • Cena złota stabilizuje się w okolicy 1700$ za uncję.

4)  Rynki walutowe

 • EURUSD oscyluje wokół poziomu 1,08 dolara za euro.
 • Lira turecka pod presją - pod względem epidemiologicznym Turcja radzi sobie najgorzej spośród krajów Bliskiego Wschodu. Szacuje się, że głęboka recesja może tam potrwać do końca tego roku.

Zespół Zarządzających PKO TFI