Pracowniku, specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o PPK. W związku z dużą ilością pytań, materiał jest podzielony na sekcje tematyczne. W 10 sekcjach odpowiedzieliśmy szczegółowo na ponad 70 pytań związanych z PPK.

1. Uczestnictwo w PPK
2. Wpłaty do PPK
3. Dopłaty do PPK ze strony Państwa
4. Bezpieczeństwo środków gromadzonych w ramach PPK
5. Zmiana pracy
6. Podział środków z PPK
7. Korzystanie ze środków zgromadzonych w PPK
8. Inne dyspozycje finansowe
9. Dziedziczenie
10. Dostęp on-line do rejestru PPK w PKO TFI

Przedsiębiorco, specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o PPK. W związku z dużą ilością pytań, materiał jest podzielony na sekcje tematyczne. W 12 sekcjach odpowiedzieliśmy szczegółowo na ponad 70 pytań związanych z PPK.

1. Obowiązek i terminy utworzenia PPK
2. Odstępstwa od tworzenia PPK
3. Konsultacje z organizacjami związkowymi / reprezentacją pracowników
4. Obowiązki pracodawcy
5. Archiwizacja dokumentów
6. Rejestrowanie pracowników w ramach PPK
7. Rezygnacje pracowników z uczestnictwa w PPK
8. Rozliczanie wpłat na PPK
9. Koszty prowadzenia PPK
10. Transfery z innych PPK
11. Zmiana instytucji finansowej
12. Kary dla pracodawców z tytułu niewykonywania obowiązków wynikających z PPK
Drukuj