Możliwość zysku – czyli jak będą inwestowane pieniądze w PPK?

PPK - inwestycja dopasowana do wieku

 

bezpieczna emerytura PPK
 • Od ponad 22 lat zarządzamy inwestycjami naszych Klientów. Zaufało nam ponad 1 milion klientów

 • Jako jedno z pierwszych Towarzystw uruchomiliśmy fundusz cyklu życia. W wydzielonych subfunduszach automatycznie dostosowujemy strukturę zainwestowanego kapitału do wieku uczestnika
jak inwestujemy w PPK
 • Podobny mechanizm będzie wykorzystywany w funduszu zdefiniowanej daty w ramach PPK

 • Skład portfela inwestycyjnego będzie się zmieniał tak, aby wraz że upływem okresu, jaki pozostaje pracownikowi do osiągnięcia wieku emerytalnego, zmniejszać procentowy udział akcji w portfelu

 • Powyższe rozwiązanie pozwala zwiększyć szanse na osiąganie zadowalających stóp zwrotu i ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego

 PKO TFI zarządza funduszem cyklu życia od ponad 7 lat – dlatego jest odpowiednim partnerem dla Ciebie.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami PPK

PPK infolinia kontakt PKO TFI

 +48 22 539 23 57

Infolinia dedykowana Pracodawcom.
Zapraszamy do poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9:00 do 17:00

 

Zapytaj o PPK

Formularz kontaktowy PPK dla Pracodawców. Jeżeli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i prowadzenia PPK zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą i udzielą szczegółowych odpowiedzi na wszystkie pytania związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiebiorstwach.

 • jestem uprawniony/-a do przekazania PKO Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI) danych osobowych osób wskazanych przeze mnie w powyższym formularzu kontaktowym, przekazałem tym osobom informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PKO TFI, a także sam się z nimi zapoznałem.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych osób korzystających z formularza kontaktowego(ort. 13 i 14 RODO)

  Administrator

  Administratorem Twoich danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodno 52, 00-872 Warszawo (Towarzystwo).

  Dane kontaktowe

  Możesz skontaktować się z Towarzystwem poprzez adres email: poczta@pkotfi.pl lub pisemnie na adres siedziby Towarzystwa. Towarzystwo wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email: iod@pkotfi.pl lub pisemnie na adres siedziby Towarzystwa. Z inspektorem możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Źródło danych

  Twoje dane osobowe zostały przekazane Towarzystwu przez osobę, która zadała Towarzystwu pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://twojeppk.pl/pkotfi/contact.

  Cele przetwarzania i podstawa prawna

   Towarzystwo przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
  • odpowiedzi na zadane poprzez powyższy formularz kontaktowy pytania, w tym podjęcia wymaganych do tego czynności;
  • zapewnienia bezpieczeństwa danych;
  • ew. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes administratora - dla odpowiedzi na zadane pytania, zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ew. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

  Kategorie danych osobowych

  Kategorie Twoich danych osobowych przekazanych Towarzystwu poprzez powyższy formularz kontaktowy obejmują: dane tożsamościowe (imię, nazwisko) oraz służbowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres e­ mail).

  Okres przechowywania danych

  Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przydatności tych danych lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

  Odbiorcy danych

  Towarzystwo przekazuje Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Towarzystwa, w tym: PKO Bankowi Polskiemu S.A. (ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa), PKO BP Finat sp. z o.o. (ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa), dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytowe - przy czym te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Towarzystwem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Towarzystwa.

  Twoje prawa

  Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania. Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Towarzystwo - masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  W celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.
  Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych.

  Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania

  Podanie danych osobowych w związku z zadaniem pytań jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi przez Towarzystwo.