Zapytaj o PPK

Formularz kontaktowy PPK dla Pracodawców. Jeżeli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i prowadzenia PPK zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą i udzielą szczegółowych odpowiedzi na wszystkie pytania związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiebiorstwach.

 • jestem uprawniony/-a do przekazania PKO Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI) danych osobowych osób wskazanych przeze mnie w powyższym formularzu kontaktowym, przekazałem tym osobom informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PKO TFI, a także sam się z nimi zapoznałem.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. Administratorem danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa,
  telefon +48 22 358 56 56, e-mail: poczta@pkotfi.pl;
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: e-mail: iod@pkotfi.pl, telefon +48 22 358 56 00;
  3. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenie przez Towarzystwo odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
  4. Odbiorcą danych osobowych jest agent transferowy świadczący usługi pomocnicze na rzecz obsługi klienta;
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń;
  6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  7. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  8. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  9. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
  10. Przysługuje Państwu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  11. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez PKO TFI odpowiedzi na korespondencję.