WYBIERZ DOŚWIADCZONEGO PARTNERA PPK

 slider_JSFP
 

 

 

PPK - dodatkowa emerytura dla Twoich pracowników

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie Jednostki Sektora Finansów Publicznych będące Podmiotami zatrudniającymi są objęte przepisami Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Każdy Podmiot zatrudniający zobowiązany jest, by:

IF.pngstrzalkaumowa.pngstrzalkaludzikistrzalkaŚwinka.png
wybrać instytucję finansową

zawrzeć z nią umowę o zarządzanie PPKzarejestować pracowników do PPK (zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK) terminowo odprowadzać wpłaty do PPK
Przygotuj się juz teraz.

Utworzenie PPK jest procesem złożonym, do którego należy się odpowiednio wcześniej przygotować. Dlatego zachęcamy do wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK i rozpoczęcia przygotowań już teraz.

Zapytaj o PPK

Wybór instytucji finansowej

Od 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Nowa Ustawa PZP) oraz nowe postanowienie art. 7 ust 2a w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Ustawa o PPK), które wpływają na proces wyboru instytucji finansowej do zarządzania PPK, dokonywany przez jednostki sektora finansów publicznych (JSFP).

Zgodnie z art. 7 ust 2a Ustawy o PPK JSFP będą zobowiązane do oszacowania, czy wartość zamówienia związanego z utworzeniem PPK będzie wyższa, czy niższa niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 Nowej Ustawy PZP. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 1 stycznia 2021 r. aktualne progi unijne wynoszą:

  • 139 000 EUR - dla zamówień w administracji centralnej,
  • 214 000 EUR - dla zamówień w administracji samorządowej

JSFP, dla których wartość zamówienia związanego z utworzeniem PPK jest mniejsza niż powyżej wskazane progi unijne, nie będą zobowiązane do stosowania przepisów Nowej Ustawy PZP do wyboru instytucji finansowej, z którą mają zawrzeć umowę o zarządzanie PPK jak również do treści samej Umowy o zarządzanie PPK. JSFP, dla których wartość zamówienia będzie równa lub przekraczać będzie powyższe progi unijne, będą musiały dokonać wyboru instytucji finansowej oraz zawarcia umowy o zarządzanie PPK w reżimie Nowej Ustawy PZP.

Dla ułatwienia obliczenia wartości zamówienia związanego z utworzeniem PPK na stronie mojePPK.pl, prowadzonej przez PFR Portal PPK sp. z o.o. (spółkę zależną Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.)  został opublikowany „Kalkulator do szacowania wartości zamówienia w PPK”. Poniżej link do strony z kalkulatorem: https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy/kalkulator-euro/

 

Zachęcamy do jak najszybszego wyboru instytucji finansowej i zawarcie z nią umowy o zarządzanie PPK.

Zawarcie już teraz umowy o zarządzanie PPK nie wiąże się z żadnymi kosztami i nie wpływa na terminy rejestracji pracowników do PPK, ani terminy odprowadzania wpłat do PPK, natomiast pozwala na wcześniejsze przygotowanie się do tych procesów. Warto pamiętać, że w tym samym okresie do PPK będą przystępować również firmy komercyjne, zatrudniające od 1 do 19 pracowników, których łącznie na rynku jest ponad 1,5 miliona, co z pewnością utrudni instytucjom finansowym obsługę wszystkich tych podmiotów w podobnym czasie. 

 

poradnikprotokol_ifprotokol_pracownicy.pnglaptop.png
Opinia prawna dotyczącą zawarcia umowy o zarządzanie PPKOferta PPK

 

Materiał dodatkowy
do Oferty PPK


Prezentacja oferty PPK


PobierzPobierzPobierzPobierz
Dlaczego warto wybrać PPK w PKO TFI?

monety.png

Lider rynku PPK pod względem zarządzanych aktywów

numer_1

Największe TFI w Polsce 


 

23-TFI-www.png


Ponad 23 lata doświadczenia


34,6% aktywów zgromadzonych w PPK zostało powierzonych PKO TFI (stan na 30.11.2020 r.). Szczegóły z dokumencie Lider.


Zarządzamy aktywami należącymi do ponad miliona klientów.
Od 1997 roku zarządzamy aktywami, produkty emerytalne mamy w ofercie od 2005 roku, a od 2012 roku fundusze cyklu życia oferowane w ramach PPE i od 2019 r. w ramach PPK.

portfel.png

Niskie opłaty za zarządzanie

 prezent
Benefity dla pracowników

 ludziki

Kompleksowe wsparcie
dla pracodawców

W statucie funduszu przyjęliśmy wynagrodzenie stałe niższe niż określone w Ustawie o PPK maksimum (tj. poniżej 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku), nie pobieramy opłat za otwarcie rejestru, nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa oraz zmianę alokacji.

Dla pracowników proponujemy pakiet benefitów oferowanych przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Sprawdź benefity 


Zapewniamy kompleksowe wsparcie
dla pracodawców i pracowników.
Gwarantujemy materiały marketingowe i informacyjne, wsparcie techniczne oraz pomoc na każdym etapie wdrażania PPK.


 

ippk

Aplikacja iPPK

Obsługa PPK

Obsługa PPK

 stabilność i wiarygodność

Stabilność i wiarygodność

Pracodawcom oferujemy Aplikację iPPK – bezpłatne, profesjonalne i nowoczesne narzędzie do obsługi PPK, wyróżnione nagrodą Hit Roku 2020 przez Gazetę Bankową.

Dowiedz się więcej o iPPK

 

Zapewniamy stały dostęp do rachunku PPK i możliwość składania zleceń za pośrednictwem serwisu internetowego i w oddziałach detalicznych PKO Banku Polskiego (ok. 1 000 oddziałów na terenie całego kraju). Umożliwiamy podgląd swojego rejestru PPK w bankowości elektronicznej iPKO PKO Banku Polskiego, także dla osób niebędących klientami Banku.

PKO TFI należy do jednej z największych polskich grup finansowych, co dodatkowo wpływa na bezpieczeństwo powierzonych nam środków oraz gwarantuje prowadzenie i zarządzanie PPK zgodnie z najwyższymi standardami.

 

 

 

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

Umowę o zarządzanie PPK można zawrzeć za pośrednictwem naszej strony    Podpisz umowę

Jak zawrzeć umowę o zarządzanie PPK? Proste kroki dla Pracodawcy:

1.pngPrzygotuj dane Pracodawcy (NIP)
2.pngUpewnij się, że jesteś osobą upoważnioną do zawierania umowy o zarządzanie PPK (Umowa jest zawierana jednoosobowo, przez osobę, która ma umocowanie prawne do zawarcia umowy, nadane np. w formie uchwały lub pełnomocnictwa)
Przygotuj dane osób wyznaczonych do kontaktu w PPK oraz administratora Aplikacji iPPK tj. osoby której nadamy uprawnienia do Aplikacji iPPK (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego)
4.pngOkreśl parametry umowy, takie jak: czas trwania umowy (nieokreślony lub określony) oraz składka dodatkowa finansowana przez Pracodawcę (określ jej wysokość lub wybierz opcję umowy bez składki dodatkowej)
5.pngZatwierdź składane oświadczenie kodem SMS, który zostanie wysłany na Twój numer telefonu komórkowego
wykrzynik.pngNastępnie umowa o zarządzanie PPK z PKO TFI zostanie zawarta.

 

poradnik

umowa.png

procedura

Opinia prawna dotyczącą zawarcia umowy
o zarządzanie PPK


Wzór umowy

Procedura wymiany danych za pośrednictwem
Aplikacji iPPK


PobierzPobierzPobierz

 

Jak utworzyć PPK?

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia webcastów z udziałem ekspertów PKO TFI, opowiadających o różnych zagadnieniach związanych z wdrożeniem PPK w firmie.

PPK w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

Podczas tego webcastu opowiemy dlaczego warto przystąpić do PPK, jak wdrożyć PPK i na co zwracać uwagę wybierając instytucję finansową.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opisującym kroki, które należy wykonać, by prawidłowo wdrożyć PPK w Państwa Organizacji.

pobranie.pngChecklistaPobierz
protokolyWzory protokołów z wyboru Reprezentacji Pracowników oraz z wyboru Instytucji finansowejPobierz

 

Przydatne materiały operacyjne opisujące procesy utworzenia i obsługi PPK znajdują się na naszej stronie wdrożeniowej.

Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie wdrożenia PPK.

Aplikacja iPPK
Podstawowe informacje o PPK
Kalkulator PKK
PPK - inwestycja dopasowana do wieku
PPK: korzyści i obowiązki
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami PPK

Telefon RGB.PNG 

 +48 22 539 23 57

Infolinia dedykowana pracodawcom. Zapraszamy do poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8:00 do 17:00

Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora

Zamów kontakt

Drukuj