2023-05-25

Aż trzy subfundusze zarządzane przez PKO TFI znalazły się w pierwszej dziesiątce zestawienia przygotowanego przez „Gazetę Giełdy Parkiet” . Wyróżnione subfundusze: PKO Akcji Rynku Europejskiego, PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny i PKO Akcji Dywidendowych Globalny odnotowały najlepsze wyniki od trzech lat.

 Ranking dotyczy 3-letnich stóp zwrotu na dzień 19.05.2023 w grupie „funduszy akcji rynków rozwiniętych i amerykańskich”. Przedstawiamy najważniejsze informacje o subfunduszach, które znalazły się w zestawieniu: 

  • PKO Akcji Rynku Europejskiego (+66,0% w 36M i +28,9% w 12M) to tzw. subfundusz indeksowy, którego celem inwestycyjnym jest osiągnięcie stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50 EUR.
  • PKO Akcji Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (+50,1% w 36M i 13,1% w 12M) to jeden z nielicznych polskich subfunduszy akcji spełniających surowe wymagania regulacyjne pozwalające zaliczyć go do tzw. kategorii jasnozielonych wg unijnego rozporządzania SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Inwestuje na całym świecie w spółki:
    - które działają proekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom lub usługom minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne,
    - których działalność ma pozytywny wpływ na społeczeństwo.
  • PKO Akcji Dywidendowych Globalny (+48,1% w 36M i 14,5% w 12M) PKO Akcji Dywidendowych Globalny to fundusz inwestujący głównie w europejskie spółki typu "value", tzn. należące do tradycyjnych sektorów gospodarki takich jak przemysł, finanse czy ochrona zdrowia. Są to spółki o ugruntowanej pozycji na rynku i stabilnej sytuacji finansowej, zwykle wypłacające regularne dywidendy, które przekładają się pozytywnie na wycenę jednostki subfunduszu.

 Zapraszamy do korzystania z szerokiej i różnorodnej oferty funduszy PKO TFI! 

iPad_komp_wykres.jpg