Opis subfunduszu

PKO Akcji Dywidendowych Globalny to Subfundusz inwestujący głównie w akcje międzynarodowych
firm, które regularnie wpłacają dywidendę. Dochody z otrzymywanych dywidend są reinwestowane,
zwiększając tym samym wartość aktywów Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Benchmark90% EURO STOXX Total Market Value Large Index EUR + 10% WIBID ON
Data pierwszej wyceny

19.05.2015

Maksymalna opłata stała za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A)
Pobierana opłata stała za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A)
Opłata za wynik20% (JU kat. A) od wyniku Subfunduszu powyżej wynik wskaźnika referencyjnego. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat

 

Przykładowa struktura akytwów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj