NA CZYM POLEGA AUTOZAPIS?

Autozapis, czyli automatyczny, ponowny zapis do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK), polega na:

Autozapis PPK_1.png

 

automatycznym zapisaniu do programu pracowników, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK zanim pracodawca zgłosił ich do programu, czyli zawarł umowę o prowadzenie PPK w ich imieniu i na ich rzecz,

Autozapis PPK_2.png

 

automatycznym wznowieniu wpłat na rachunek w PPK za Uczestników PPK, którzy wcześniej zrezygnowali z ich dokonywania.

 Dowiedz się więcej o PPK

1. Kto zostanie objęty autozapisem?

Osoby zatrudnione, które do końca marca 2023 r. nie ukończą 55 roku życia oraz, które jednocześnie złożyły deklarację rezygnacji przed zawarciem w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK, przed terminem 28 lutego 2023 r., będą objęte autozapisem.

2. Kiedy przestaną obowiązywać rezygnacje złożone przez osoby zatrudnione?
3. Czy osoby zatrudnione, które złożyły deklarację rezygnacji i ukończyły 55 rok życia, również zostaną objęte autozapisem?
5. Czy osoba zatrudniona może wpisać na deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK datę wcześniejszą niż 1 marca 2023 roku?
6. Czy osoby zatrudnione mogą składać deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w innej formie niż pisemna?
Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj