Informacje o zmianach w ofercie

Ogłoszenie o przekształceniu funduszy inwestycyjnych otwartych  zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w nowe subfundusze PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego.

Korzyści dla klientów

Korzyści dla klientów

Aktualne dokumenty

Zmiany w dokumentach