2020-01-13

W opublikowanym przez Analizy Online zestawieniu 10-ciu najlepszych funduszy 2019 roku, PKO Akcji Rynku Złota znalazł się na I miejscu.

„Listę najzyskowniejszych funduszy otwartych 2019 roku otwiera PKO Akcji Rynku Złota z wynikiem +55,2%.”– czytamy na portalu www.analizy.pl.

„Z wyników funduszu w 2019 roku (podobnie jak i w latach poprzednich) jesteśmy bardzo zadowoleni. Zadowolenie nie wynika wyłącznie z wyniku w 2019 i pozycji nr 1 wśród dostępnych w Polsce funduszy inwestycyjnych. Zwracamy również uwagę, że jest to kolejny rok, w którym wyniki funduszu są zdecydowanie lepsze od jego benchmarku, tj. indeksu NYSE ARCA Gold Miners oraz innych, podobnych funduszy dostępnych na polskim rynku. Dzięki temu wyniki funduszu są atrakcyjne zarówno w długim, jak i w krótkim terminie.” - mówi Radosław Pela, Zarządzający Funduszami w PKO TFI.

„Nasze prognozy na 2020 rok zakładają kontynuację trendu wzrostowego zapoczątkowanego na przełomie 2015 i 2016 roku. Do każdej prognozy należy jednak podchodzić ostrożnie. Wszystko zależeć będzie od sytuacji geopolitycznej, która historycznie była głównym powodem „wielkich rynków byka” na rynku złota. Tak było w 2001 roku po zamachach na WTC, tak było 30-ci lat wcześniej po złamaniu przez USA porozumienia z Bretton Woods. Patrząc na wydarzenia geopolityczne z ostatnich miesięcy czy nawet dni, a także biorąc pod uwagę negatywne realne stopy procentowe już niemal na całym świecie trudno zakładać zmianę trendu wzrostowego na rynku złota.” – dodaje Radosław Pela.

Nie tylko złoto…

Z oferty PKO TFI 37 z 44 funduszy inwestycyjnych wypracowało zyski dla swoich uczestników w 2019 roku. Warto podkreślić, że aż 12 funduszy PKO osiągnęło dwucyfrową stopę zwrotu, a w przypadku 8 wypracowany zysk przekroczył 20%.

 

Fundusz

Wynik w 2019 roku

PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO)

55,20%

PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO)

30,50%

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)

30,20%

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)

27,50%

PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO)

27,20%

PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO)

24,30%

PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)

21,70%

PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO)

21,70%

PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO)

19,60%

PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO)

19,10%

PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO)

18,80%

PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)

17,30%

 

Fundusze inwestycyjne PKO TFI z „gwiazdkami” Analiz Online

13 produktów z rodziny PKO TFI wyróżnionych jest „gwiazdkami” Analiz Online. Ocena funduszy w postaci 4 i 5 gwiazdek oznacza, że warto je mieć w swoim portfelu inwestycyjnym.

1 mln klientów

W 2019 roku znacząco zwiększyła się również baza klientów PKO TFI i liczy już ponad milion inwestorów.