2021-04-21

Zapraszamy do lektury naszego cokwartalnego komentarza kierowanego przede wszystkim do uczestników funduszy inwestycyjnych PKO TFI dostępnych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, Pracowniczych Programów Emerytalnych i innych programów systematycznego oszczędzania i inwestowania.

Po inwestycyjnie bardzo udanym roku 2020, kiedy zyskały praktycznie wszystkie klasy aktywów tzn. akcje, obligacje i surowce, pierwszy kwartał roku 2021 przyniósł bardziej zróżnicowane wyniki.

Spodziewane post-pandemiczne ożywienie gospodarcze na świecie, przełożyło się na wyższe oczekiwania inflacyjne. W efekcie nabywcy obligacji o stałym oprocentowaniu, zwłaszcza tych z odleglejszymi terminami zapadalności, zaczęli domagać się od emitentów wyższego oprocentowania. To z kolei przełożyło się na spadki cen obligacji będących już wcześniej w obiegu. W efekcie subfundusze dłużne działające w tym segmencie obligacji, takie jak PKO Obligacji Długoterminowych czy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 zakończyły kwartał na lekkich minusach, odpowiednio -0,62% i -0,54% (JU kat. E). Dodatni wynik wygenerował natomiast PKO Obligacji Skarbowych (+0,15%). Mechanizm rynkowy, który stoi za tymi wynikami, opisywaliśmy szerzej w komentarzu z 26.02.2021. W grupie funduszy dłużnych wyróżniał się PKO Papierów Dłużnych USD, który mimo spadających cen amerykańskich obligacji skarbowych, zyskał prawie 8% za sprawą umocnienia dolara amerykańskiego/osłabienia polskiego złotego.

To samo spodziewane ożywienie aktywności gospodarczej oraz konsumpcji ograniczanej póki co kolejnymi mniej lub bardziej restrykcyjnymi lockdownami, było paliwem dla wycen akcji. Zwłaszcza tzw. cyklicznych, czyli tych, które na ożywieniu mogą skorzystać najmocniej. W efekcie pierwszy raz od wielu lat, szybciej rosły akcje spółek z sektorów przemysłowego, energetycznego czy finansowego niż akcje spółek technologicznych. W skali kwartału indeks Dow Jones Composite grupujący amerykańskie spółki reprezentujące „starą gospodarkę” zyskał ok. 10%, a technologiczny indeks Nasdaq Composite ok. 2% (pomijamy kwestię różnic metodologicznych w ich obliczaniu). W naszej ofercie znaczny udział spółek z pierwszej grupy ma PKO Akcji Dywidendowych Globalny, który w skali kwartału zyskał 8,15% vs. 5,61% wypracowane przez PKO Technologii i Innowacji Globalny.W innych zarządzanych aktywnie funduszach akcyjnych czy mieszanych (takich jak PKO Emerytura czy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego) z odpowiednim wyprzedzeniem dokonaliśmy zmian w portfelach, aby maksymalnie wykorzystać powyższe zjawisko.

Z tej samej przyczyny w pierwszym kwartale lepiej wypadły indeksy zachodnioeuropejskie - generalnie bardziej przemysłowe i finansowe niż amerykańskie charakteryzujące się większym udziałem spółek technologicznych,na czele z gigantami, takimi jak Apple, Microsoft czy Alphabet (Google). PKO Akcji Rynku Europejskiego zyskał 9,51%, podczas gdy PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 5,94%. 7% zyskał z kolei PKO Akcji Rynku Japońskiego, na który zwracaliśmy uwagę w komentarzu z 03.12.2020. Na tym tle blado wypadły polskie indeksy akcyjne, zwłaszcza WIG20 (-2%), za sprawą mocnych spadków zaliczanego do spółek technologicznych Allegro oraz CD Projekt należącego do bardzo modnego ostatnio sektora producentów gier. Obie spółki, stanowiące ok. jedną czwartą indeksu WIG20, straciły w skali kwartału po ponad 30%.

Sumarycznie pierwszy kwartał był zdecydowanie lepszy dla funduszy akcyjnych niż obligacyjnych, a w rankingu funduszy mieszanych przodują te z dominującym udziałem akcji.Wyniki poszczególnych subfunduszy prezentujemy w tabelach poniżej. Zwracamy uwagę, że podane wartości dotyczą podstawowych kategorii jednostek uczestnictwa w danym programie. Dokładne wyniki Państwa inwestycji, możecie sprawdzić w naszym serwisie transakcyjnym i-Fundusze oraz na stronie z wykresami wycen naszych subfunduszy.
 

Tabela 1. Stopy zwrotu subfunduszy PKO Emerytura, JU kat. A

PKO Emerytura

3 miesiące

12 miesięcy

36 miesięcy

60 miesięcy

PKO Emerytura 2045

3,12%

31,80%

-

-

PKO Emerytura 2050

3,12%

31,88%

-

PKO Emerytura 2055

3,05%

31,63%

-

-

PKO Emerytura 2060

3,05%

31,15%

-

PKO Emerytura 2040

2,37%

24,97%

-

-

PKO Emerytura 2035

2,28%

24,62%

-

-

PKO Emerytura 2030

1,42%

17,34%

-

PKO Emerytura 2025

0,67%

11,28%

-

-

 

Tabela 2. Stopy zwrotu subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego, JU kat. E.

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego

3 miesiące

12 miesięcy

36 miesięcy

60 miesięcy

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060

1,94%

35,43%

11,50%

33,39%

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050

1,23%

24,49%

12,81%

35,67%

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040

0,77%

17,15%

12,68%

26,68%

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030

-0,14%

7,70%

12,54%

23,44%

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020

-0,54%

2,46%

7,69%

13,57%

Źródło: PKO TFI

 

Tabela 3. Stopy zwrotu subfunduszy PKO Parasolowy, JU kat. E.

PKO Parasolowy – subfundusze akcji

3 miesiące

12 miesięcy

36 miesięcy

60 miesięcy

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

12,02%

58,63%

23,85%

41,03%

PKO Akcji Rynku Europejskiego

9,51%

40,69%

26,63%

40,72%

PKO Akcji Dywidendowych Globalny

8,15%

42,45%

21,43%

33,83%

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

7,82%

47,46%

14,83%

44,58%

PKO Dóbr Luksusowych Globalny

7,57%

81,04%

44,41%

99,20%

PKO Akcji Rynku Japońskiego

7,00%

44,43%

22,19%

33,65%

PKO Medycyny i Demografii Globalny

6,02%

34,49%

28,78%

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego

5,94%

50,25%

43,33%

58,99%

PKO Surowców Globalny

5,71%

86,08%

70,59%

133,92%

PKO Technologii i Innowacji Globalny

5,61%

53,58%

57,85%

141,73%

PKO Eko. i Odpowiedzialności Społecznej Glob.Społecznej Globalny

5,58%

39,14%

-

-

PKO Akcji Rynków Wschodzących

3,51%

55,52%

8,38%

32,05%

PKO Akcji Plus

2,24%

36,60%

-2,60%

20,57%

PKO Akcji Rynku Polskiego

0,78%

33,79%

-16,28%

2,64%

PKO Akcji Nowa Europa

0,76%

33,19%

2,13%

23,49%

PKO Akcji Rynku Złota

-16,07%

46,69%

68,39%

74,94%

PKO Parasolowy – subfundusze mieszane

3 miesiące

12 miesięcy

36 miesięcy

60 miesięcy

PKO Zrównoważony

1,29%

22,48%

2,77%

21,24%

PKO Strategicznej Alokacji

0,69%

18,05%

-3,20%

6,82%

PKO Stabilnego Wzrostu

0,60%

14,56%

4,36%

16,90%

PKO Parasolowy - subfundusze dłużne

3 miesiące

12 miesięcy

36 miesięcy

60 miesięcy

PKO Papierów Dłużnych USD

7,91%

-0,50%

21,40%

12,01%

PKO Obligacji Skarbowych

0,15%

1,98%

1,66%

6,37%

PKO Papierów Dłużnych Plus

-0,46%

2,11%

5,39%

11,19%

PKO Obligacji Długoterminowych

-0,62%

3,01%

7,83%

14,60%

PKO Obligacji Rynku Polskiego

-1,21%

-0,22%

-

-

PKO Obligacji Globalny

-1,49%

6,02%

-

-

Źródło: PKO TFI 

Biorąc pod uwagę, że przedstawione wcześniej czynniki, które kształtowały wyceny akcji i obligacji w I kwartale prawdopodobnie pozostaną w mocy w kolejnych miesiącach, można zakładać, że stopa zwrotu z globalnych inwestycji w akcje za cały rok 2021 powinna być bardzo satysfakcjonująca. Jeśli chodzi o dłuższe horyzonty to warto przypomnieć, że średnioroczna stopa zwrotu indeksu MSCI All World (USD) od rozpoczęcia jego obliczania tj. 31.12.1987 do 31.03.2021, wyniosła 8,36%. To potencjał, z którego warto korzystać, zwłaszcza w przypadku programów długoterminowych, takich jak PPK czy PPE. 

Wszystkich Państwa zainteresowanych bieżącą sytuacją na rynkach finansowych zapraszamy do lektury naszych komentarzy publikowanych na stronie www.pkotfi.pl/komentarze-rynkowe, w których przynajmniej raz w tygodniu, przedstawiamy najważniejsze wydarzenia z gospodarek i rynków finansowych. Zachęcamy również do korzystania z bardzo bogatej biblioteki zaawansowanych materiałów Departamentu Analiz Ekonomicznych oraz Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego dostępnych na stronie www.pkobp.pl/centrum-analiz. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku inwestycji długoterminowych, bardzo niewskazane są „spontaniczne” działania pod wpływem bieżących doniesień medialnych, które często przerysowują zarówno zagrożenia, jak i szanse. Kluczem do sukcesu jest skonstruowanie swojego portfela inwestycyjnego z różnych elementów w sposób dopasowany przede wszystkim do horyzontu inwestycyjnego. W przypadku funduszy cyklu życia, czyli PKO Emerytura i PKO Zabezpieczenia Emerytalnego, robimy to za Państwa, natomiast osoby inwestujące w ramach PPE czy PPO w podstawowe fundusze, takie jak PKO Parasolowy, powinny rozważyć samodzielne regularne zmniejszanie udziału subfunduszy akcyjnych na rzecz subfunduszy obligacyjnych, wraz ze zbliżaniem się terminu, w którym planują skorzystać ze zgromadzonych środków.

Plik z komentarzem kwartalnym