2022-05-20

Szanowni Państwo,

informujemy, że aktualnie trwają prace serwisowe na stronie www.gammafundusze.pl, które uniemożliwiają dostęp do strony. Bezzwłocznie po ich zakończeniu strona www.gammafundusze.pl zostanie ponownie uruchomiona.

Przepraszamy za niedogodności.

Poniżej prezentujemy bieżące oraz archiwalne wartości jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy/subfunduszy publikowanych zwyczajowo na stronie www.gammafundusze.pl.

Data WycenyFundusz / SubfunduszWycena
2022-05-19GAMMA - kategoria A (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)260,02 PLN
2022-05-19GAMMA - kategoria A2 (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)260,02 PLN
2022-05-19SIGMA Obligacji Plus - kategoria A (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)105,34 PLN
2022-05-19SIGMA Obligacji Plus - kategoria A2 (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)105,34 PLN
2022-05-19mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A169,88 PLN
2022-05-19mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A2169,88 PLN
2022-05-19mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria B174,57 PLN
2022-05-18Alfa SFIO - kategoria A3,28 PLN
2022-05-18Alfa SFIO - kategoria A23,28 PLN
2022-04-29Gamma Negative Duration FIZ - kategoria A1055,15 PLN
2022-05-19KBC Bonds Capital Fund (Wartość t.u. KAP)958,68 EUR
2022-05-19KBC Bonds Convertibles (Wartość t.u. DIV)672,32 EUR
2022-05-19KBC Bonds Convertibles (Wartość t.u. KAP)908,97 EUR
2022-05-19KBC Bonds Corporates Euro (Wartość t.u. DIV)390,38 EUR
2022-05-19KBC Bonds Corporates Euro (Wartość t.u. KAP)857,05 EUR
2022-05-19KBC Bonds Corporates USD (Wartość t.u. DIV)481,41 USD
2022-05-19KBC Bonds Corporates USD (Wartość t.u. KAP)1210,79 USD
2022-05-19KBC Bonds Emerging Europe (Wartość t.u. DIV)214,08 EUR
2022-05-19KBC Bonds Emerging Europe (Wartość t.u. KAP)578,77 EUR
2022-05-19KBC Bonds Emerging Markets (Wartość t.u. DIV)473,60 USD
2022-05-19KBC Bonds Emerging Markets (Wartość t.u. KAP)2255,55 USD
2022-05-19KBC Bonds High Interest (Wartość t.u. DIV)292,35 EUR
2022-05-19KBC Bonds High Interest (Wartość t.u. KAP)1933,72 EUR
2022-05-19KBC Bonds Income Fund (Wartość t.u. DIV)321,30 EUR
2022-05-19KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Wartość t.u. DIV)817,85 EUR
2022-05-19KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Wartość t.u. KAP)1121,77 EUR

Plik z archiwalnymi wycenami jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy

Prospekty informacyjne

Statuty Funduszy

Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID)

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID)

W celu otrzymania dokumentu KID dla funduszu Gamma Negative Duration FIZ prosimy uczestników funduszu o kontakt z PKO TFI pod adresem: kid@pkotfi.pl

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2021:

Sprawozdanie finansowe funduszy na 30.09.2021:

KBC BONDS

Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2021:

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.03.2021:

KBC BONDS

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2020:

Karty funduszy:

Skład portfela

Bilans sprzedaży

Tabela opłat

Inne dokumenty

Ogłoszenia o zmianach prospektów

Ogłoszenia o zmianach statutów

Ogłoszenia prawne