2022-01-21

Szanowni Państwo,

Informujemy, że aktualnie trwają prace serwisowe na stronie www.gammafundusze.pl, które uniemożliwiają dostęp do strony. Bezzwłocznie po ich zakończeniu strona www.gammafundusze.pl zostanie ponownie uruchomiona.

Przepraszamy za niedogodności.

Poniżej prezentujemy bieżące oraz archiwalne wartości jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy/subfunduszy publikowanych zwyczajowo na stronie www.gammafundusze.pl.

 

Fundusz/subfundusz

Wycena na dzień
20.01.2022 r.

GAMMA - kategoria A
(GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)

264,69

GAMMA - kategoria A2
(GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)

264,69

SIGMA OBLIGACJI PLUS – kategoria A
(GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)

107,45

SIGMA OBLIGACJI PLUS – kategoria A2
(GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)

107,45

mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A

173,06

mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A2

173,06

mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria B

177,52

 

Fundusz

Wycena na dzień 19.01.2022 r.

ALFA SFIO – kategoria A

3,28

ALFA SFIO – kategoria A2

3,28

 

Fundusz

Wycena na dzień 30.12.2021 r.

Gamma Negative Duration Fiz

1008,85

 

Fundusz/subfundusz

Wycena na dzień
20.01.2022 r.

KBC Bonds Capital Fund (Wartość t.u. KAP)

1008.32 EUR  

KBC Bonds Convertibles (Wartość t.u. DIV)

742.47 EUR  

KBC Bonds Convertibles (Wartość t.u. KAP)

1003.75 EUR  

KBC Bonds Corporates Euro (Wartość t.u. DIV)

423.39 EUR  

KBC Bonds Corporates Euro (Wartość t.u. KAP)

929.00 EUR  

KBC Bonds Corporates USD (Wartość t.u. DIV)

538.19 USD

KBC Bonds Corporates USD (Wartość t.u. KAP)

1353.34 USD

KBC Bonds Emerging Europe (Wartość t.u. DIV)

274.96 EUR  

KBC Bonds Emerging Europe (Wartość t.u. KAP)

743.14 EUR  

KBC Bonds Emerging Markets (Wartość t.u. DIV)

536.51 USD

KBC Bonds Emerging Markets (Wartość t.u. KAP)

2554.09 USD

KBC Bonds High Interest Fund (Wartość t.u. DIV)

304.63 EUR  

KBC Bonds High Interest Fund (Wartość t.u. KAP)

2014.67 EUR  

KBC Bonds Income Fund

337.40 EUR  

KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Wartość t.u. DIV)

814.78 EUR  

KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Wartość t.u. KAP)

1117.41 EUR  

 

Plik z archiwalnymi wycenami jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy

Prospekty informacyjne

Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID)

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe funduszy na 30.09.2021:

KBC BONDS

Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2021:

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.03.2021:

KBC BONDS

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2020:

Karty funduszy:

Skład portfela

Bilans sprzedaży

Tabela opłat

Tabela opłat funduszy FIO/SFIO GAMMA