2023-12-04

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje, że z dniem 29 maja 2023 r. zakończyło współpracę z IVESAM N.V. z siedzibą w Belgii w Brukseli (poprzednio działającą pod firmą KBC Asset Management S.A. oraz poprzednio z siedzibą w Luksemburgu) w zakresie pełnienia funkcji dystrybutora i przedstawiciela funduszu zagranicznego KBC BONDS.

Poniżej prezentujemy bieżące oraz archiwalne wartości jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy/subfunduszy GAMMA, mFundusz Konserwatywny SFIO, ALFA SFIO. 

Data WycenyFundusz / SubfunduszWycena
2023-12-01GAMMA - kategoria A (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)296,19 PLN
2023-12-01GAMMA - kategoria A2 (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)296,19 PLN
2023-12-01mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A193,98 PLN
2023-12-01mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A2193,98 PLN
2023-12-01mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria B201,03 PLN
2023-11-29Alfa SFIO - kategoria A3,72 PLN
2023-11-29Alfa SFIO - kategoria A23,72 PLN

Plik z archiwalnymi wycenami jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy 

Prospekty informacyjne 

Statuty Funduszy

Od dnia 27.05.2022 r. PKO TFI publikuje statuty funduszy inwestycyjnych GAMMA Parasol Biznes SFIO, ALFA SFIO oraz mFundusz Konserwatywny SFIO jako załącznik do prospektów informacyjnych.

Dokument zawierający kluczowe informacji (KID)

Historyczne scenariusze dotyczące wyników funduszu

Historyczne wyniki funduszu 

Sprawozdania finansowe 

Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2023:

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2022:

Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2022:

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2021:

Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2021:

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2020:

Karty funduszy:

Skład portfela

Bilans sprzedaży

Tabela opłat

Inne dokumenty

Ogłoszenia o zmianach prospektów

Ogłoszenia o zmianach statutów

Ogłoszenia prawne