2022-05-27

Szanowni Państwo,

informujemy, że aktualnie trwają prace serwisowe na stronie www.gammafundusze.pl, które uniemożliwiają dostęp do strony. Bezzwłocznie po ich zakończeniu strona www.gammafundusze.pl zostanie ponownie uruchomiona.

Przepraszamy za niedogodności.

Poniżej prezentujemy bieżące oraz archiwalne wartości jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy/subfunduszy publikowanych zwyczajowo na stronie www.gammafundusze.pl.

Data WycenyFundusz / SubfunduszWycena
2022-05-26GAMMA - kategoria A (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)260,91 PLN
2022-05-26GAMMA - kategoria A2 (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)260,91 PLN
2022-05-26SIGMA Obligacji Plus - kategoria A (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)101,38 PLN
2022-05-26SIGMA Obligacji Plus - kategoria A2 (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)101,38 PLN
2022-05-26mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A170,66 PLN
2022-05-26mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A2170,66 PLN
2022-05-26mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria B175,39 PLN
2022-05-25Alfa SFIO - kategoria A3,29 PLN
2022-05-25Alfa SFIO - kategoria A23,29 PLN
2022-04-29Gamma Negative Duration FIZ - kategoria A1055,15 PLN
2022-05-25KBC Bonds Capital Fund (Wartość t.u. KAP)954,89 EUR
2022-05-25KBC Bonds Convertibles (Wartość t.u. DIV)665,37 EUR
2022-05-25KBC Bonds Convertibles (Wartość t.u. KAP)899,57 EUR
2022-05-25KBC Bonds Corporates Euro (Wartość t.u. DIV)390,25 EUR
2022-05-25KBC Bonds Corporates Euro (Wartość t.u. KAP)856,74 EUR
2022-05-25KBC Bonds Corporates USD (Wartość t.u. DIV)487,54 USD
2022-05-25KBC Bonds Corporates USD (Wartość t.u. KAP)1226,21 USD
2022-05-25KBC Bonds Emerging Europe (Wartość t.u. DIV)215,61 EUR
2022-05-25KBC Bonds Emerging Europe (Wartość t.u. KAP)582,92 EUR
2022-05-25KBC Bonds Emerging Markets (Wartość t.u. DIV)481,10 USD
2022-05-25KBC Bonds Emerging Markets (Wartość t.u. KAP)2291,28 USD
2022-05-25KBC Bonds High Interest (Wartość t.u. DIV)292,74 EUR
2022-05-25KBC Bonds High Interest (Wartość t.u. KAP)1936,28 EUR
2022-05-25KBC Bonds Income Fund (Wartość t.u. DIV)319,99 EUR
2022-05-25KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Wartość t.u. DIV)810,92 EUR
2022-05-25KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Wartość t.u. KAP)1112,27 EUR

Plik z archiwalnymi wycenami jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy

Prospekty informacyjne

Statuty Funduszy

Od dnia 27.05.2022 r. PKO TFI publikuje statuty funduszy inwestycyjnych GAMMA Parasol Biznes SFIO, ALFA SFIO oraz mFundusz Konserwatywny SFIO jako załącznik do prospektów informacyjnych.

Kluczowe informacje dla inwestorów (KIID)

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID)

W celu otrzymania dokumentu KID dla funduszu Gamma Negative Duration FIZ prosimy uczestników funduszu o kontakt z PKO TFI pod adresem: kid@pkotfi.pl

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2021:

Sprawozdanie finansowe funduszy na 30.09.2021:

KBC BONDS

Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2021:

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.03.2021:

KBC BONDS

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2020:

Karty funduszy:

Skład portfela

Bilans sprzedaży

Tabela opłat

Inne dokumenty

Ogłoszenia o zmianach prospektów

Ogłoszenia o zmianach statutów

Ogłoszenia prawne