2023-03-22

Szanowni Państwo,

informujemy, że aktualnie trwają prace serwisowe na stronie www.gammafundusze.pl, które uniemożliwiają dostęp do strony. Bezzwłocznie po ich zakończeniu strona www.gammafundusze.pl zostanie ponownie uruchomiona.

Przepraszamy za niedogodności.

Poniżej prezentujemy bieżące oraz archiwalne wartości jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy/subfunduszy publikowanych zwyczajowo na stronie www.gammafundusze.pl.

Data WycenyFundusz / SubfunduszWycena
2023-03-21GAMMA - kategoria A (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)278,93 PLN
2023-03-21GAMMA - kategoria A2 (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)278,93 PLN
2023-03-21mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A183,31 PLN
2023-03-21mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria A2183,31 PLN
2023-03-21mFundusz Konserwatywny SFIO - kategoria B189,25 PLN
2023-03-15Alfa SFIO - kategoria A3,54 PLN
2023-03-15Alfa SFIO - kategoria A23,54 PLN
2023-03-21KBC Bonds Capital Fund (Wartość t.u. KAP)893,38 EUR
2023-03-21KBC Bonds Convertibles (Wartość t.u. DIV)635,54 EUR
2023-03-21KBC Bonds Convertibles (Wartość t.u. KAP)859,25 EUR
2023-03-21KBC Bonds Corporates Euro (Wartość t.u. DIV)364,54 EUR
2023-03-21KBC Bonds Corporates Euro (Wartość t.u. KAP)809,78 EUR
2023-03-21KBC Bonds Corporates USD (Wartość t.u. DIV)455,25 USD
2023-03-21KBC Bonds Corporates USD (Wartość t.u. KAP)1183,71 USD
2023-03-21KBC Bonds Emerging Europe (Wartość t.u. DIV)210,65 EUR
2023-03-21KBC Bonds Emerging Europe (Wartość t.u. KAP)602,44 EUR
2023-03-21KBC Bonds Emerging Markets (Wartość t.u. DIV)441,28 USD
2023-03-21KBC Bonds Emerging Markets (Wartość t.u. KAP)2225,56 USD
2023-03-21KBC Bonds High Interest (Wartość t.u. DIV)272,03 EUR
2023-03-21KBC Bonds High Interest (Wartość t.u. KAP)1855,20 EUR
2023-03-21KBC Bonds Income Fund (Wartość t.u. DIV)296,48 EUR
2023-03-21KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Wartość t.u. DIV)773,07 EUR
2023-03-21KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Wartość t.u. KAP)1060,52 EUR

Plik z archiwalnymi wycenami jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy

Prospekty informacyjne 

Statuty Funduszy

Od dnia 27.05.2022 r. PKO TFI publikuje statuty funduszy inwestycyjnych GAMMA Parasol Biznes SFIO, ALFA SFIO oraz mFundusz Konserwatywny SFIO jako załącznik do prospektów informacyjnych.

Dokument zawierający kluczowe informacji (KID)

Sprawozdania finansowe 

Sprawozdanie finansowe funduszy na 30.09.2022:

KBC BONDS

Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2022:

Sprawozdanie finansowe funduszy na 31.03.2022:

KBC BONDS

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2021:

Sprawozdanie finansowe funduszy na 30.09.2021:

KBC BONDS

Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2021:

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.03.2021:

KBC BONDS

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2020:

Karty funduszy:

Skład portfela

Bilans sprzedaży

Tabela opłat

Inne dokumenty

Ogłoszenia o zmianach prospektów

Ogłoszenia o zmianach statutów

Ogłoszenia prawne