2024-07-23

Informujemy, że od dnia 9 grudnia 2023 r. podmiotem pełniącym obowiązki organu zarządzającego mFundusz Konserwatywny SFIO oraz reprezentującego go wobec osób trzecich pełni mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z mTFI S.A. mtfi.com.pl/pl/contact

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje, że z dniem 29 maja 2023 r. zakończyło współpracę z IVESAM N.V. z siedzibą w Belgii w Brukseli (poprzednio działającą pod firmą KBC Asset Management S.A. oraz poprzednio z siedzibą w Luksemburgu) w zakresie pełnienia funkcji dystrybutora i przedstawiciela funduszu zagranicznego KBC BONDS.

Poniżej prezentujemy bieżące oraz archiwalne wartości jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy/subfunduszy GAMMA, ALFA SFIO. 

Data WycenyFundusz / SubfunduszWycena
2024-07-22GAMMA - kategoria A (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)311,00 PLN
2024-07-22GAMMA - kategoria A2 (GAMMA PARASOL BIZNES SFIO)311,00 PLN
2024-07-17Alfa SFIO - kategoria A3,86 PLN
2024-07-17Alfa SFIO - kategoria A23,86 PLN

Plik z archiwalnymi wycenami jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy 

Prospekty informacyjne 

Statuty Funduszy

Od dnia 27.05.2022 r. PKO TFI publikuje statuty funduszy inwestycyjnych GAMMA Parasol Biznes SFIO, ALFA SFIO jako załącznik do prospektów informacyjnych.

Dokument zawierający kluczowe informacji (KID)

Historyczne scenariusze dotyczące wyników funduszu

Historyczne wyniki funduszu 

Sprawozdania finansowe 

Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2023:

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2022:

Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2022:

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2021:

Sprawozdania finansowe funduszy do 30.06.2021:

Sprawozdania finansowe funduszy do 31.12.2020:

Karty funduszy:

Skład portfela

Bilans sprzedaży

Inne dokumenty

Ogłoszenia o zmianach prospektów

Ogłoszenia o zmianach statutów

Ogłoszenia prawne